Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

karate i d.a.: Cursos pròxims

Entrenador de Karate - Nivell II - València 2021

Entrenador de Karate - Nivell II - València 2021

Entrenador de Karate - Nivell II - València 2021
 • Per a més informació dirigir-se a

  Fed. Karate i D.A. CV
  • Horaris i dies d'atenció: dilluns i dimecres: 9 a 14 h - dimarts i dijous: 9 a 17 h
  • Direcció: Carrer Espinosa, 8 - 3º - despatxo 306
  • CP: 46008
  • Localitat: València
  • Telèfon: 963 924 817
  • Web: http://www.fkaratecv.es/
  • E-mail: valenciakarate@fkaratecv.es

 • Places convocades

  20

 • Prova d'accés

  No requereix. Se sol·licitan:

  • certificat o diploma del títol d'entrenador de Karate de Nivell 1 en període transitori. Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.
  • estar en possessió del 2º DAN de Karate (acreditat per la Reial Federació Espanyola de Karate i E.A.).

 • Bloc específic

  Dates: des del 14.06 al 11.09.2021
  Convocatòria Ordinària: 12.09.2021
  Convocatòria Extraordinària: 09.10.2021

  Més informació i inscripcions

  S'imparteix un percentatge dels continguts en línia a través d'Aula Virtual combinant diverses classes teòriques i pràctiques en les àrees que s'imparteixen de manera semipresencial o presencial.

 • Bloc comú

  Basat en Aula Virtual (per internet), des de l'1 de setembre al 18 de novembre de 2021.
  En combinar docència presencial amb aula virtual és imprescindible que l'alumne dispose almenys d'un ordinador amb accés a internet i un compte de correu electrònic amb els quals poder connectar-se al curs i contactar amb els professors.

  Data inici: dimecres, 1 de setembre, 2021.
  Classe presencial: es realitzaran dues classes presencials avaluables, totes dues en horari de demà, els dies:
  • (1) Inicial: dissabte, 25 de setembre de 2021.
  • (2) Final: dissabte, 6 de novembre de 2021.

   

  Convocatòria ordinària: dissabte, 20 de novembre, 2021
  Convocatòria extraordinària: divendres, 17 de desembre, 2021

  Lloc examen:
  Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
  Universitat de València - Campus Blasco Ibáñez
  C/ Gascó Oliag, 3 - València

 • Període de pràctiques

  • 200 hores. Es disposa d'un màxim 12 mesos per a la seua realització una vegada superat el bloc específic. Període establit entre el 05/09/2021 i 05/09/2022
  • Quan no es presente la documentació del període de pràctiques en la Federació Esportiva en el termini establit l'alumne serà qualificat com No Apte.

karate i d.a.: cursos realitzats