Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Formació permanent

Formació permanent

La Direcció General d'Esport, a través de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, convoca tots els anys un Programa de Formació Permanent a fi de satisfer les expectatives i interessos de les persones o entitats vinculades al sector esportiu afavorint la possibilitat de formació de tots ells, ja que la contínua actualització és un procés d'ajuda a tots aquells entrenadors y/o persones relacionades amb l'entrenament, la formació i educació d'esportistes en els distints equips, clubs, associacions esportives i centres educatius al llarg de tota la Comunitat Valenciana.