Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Fons Next Generation EU Esports

Fons Next Generation EU Esports

Formació finançada per la Unió Europea - NextGenerationEU

  • RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2022, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Esport de 5 de juliol de 2022, relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 187, de 5 d'agost de 2022).

Programa dirigit a professorat d'Educació Física

CEFIRE

 

Programa dirigit a tècniques i tècnics esportius

Comunitat Valenciana

Aquest PROGRAMA inclou formacions presencials, semipresencials i a distància, dirigides exclusivament a professorat d'Educació Física de primària i secundària de la Comunitat Valenciana per tractar-se de fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les formacions estan dissenyades i coordinades pel Cefire Específic Artístic expressiu i el Cefire Específic d'Educació inclusiva, en col·laboració amb la Direcció General d'Esport.

Estan distribuïdes en dos eixos:

  • Formació de professorat d'Educació Física en inclusió de persones amb discapacitat.
  • Formació de professorat d'Educació Física en igualtat de génere.
 

Aquest PROGRAMA inclou formacions presencials, semipresencials i en línia, dirigides exclusivament a tècniques i tècnics esportius de la Comunitat Valenciana per tractar-se de fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Estan distribuïdes en tres eixos:

  • Formació de tècniques i tècnics esportius en igualtat de génere en l'esport.
  • Formació de tècniques i tècnics esportius i classificadors en inclusió de persones amb discapacitat en l'esport.
  • Formació específica en programes de foment d'hàbits saludables a través de l'esport i l'activitat física.