Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Organigrama - Formación Deportiva

La Direcció general d'Esport a través de l'Escola de l'Esport de la Generalitat promou les següents línies d'actuació en matèria de formació esportiva:

ENTRENADORS (Cursos de Període Transitori)

La formació d'entrenadors continua en un procés de canví. S'establixen dues modalitats amb relació a les formacions d'entrenadors i tècnics esportius:

  • Modalitats esportives que realitzen formacions d'entrenadors en Periode Transitori (PT). Es realitzen en col·laboració amb les federacions esportives la Comunitat Valenciana.
  • Modalitats esportives que són Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

CENTRE AUTORITZAT

La Escola de l'Esport de la Generalitat és el centre autoritzat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva què es referix la disposició transitòria primera del R.D. 1363/2007, de 24 d'octubre (DOCV nº 6786 de 31.05.2012).