Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Cursos d'entrenador (Període Transitori)

Cursos d'entrenador (Període Transitori)

Les modalitats esportives en les quals no existeix titulació de Tècnic Esportiu es troben en un procés de transició (Període Transitori). Aquestes formacions esportives es realitzen en col·laboració amb les Federacions Esportives des de la Direcció General d'Esport. El reconeixement per aquesta última, es realitzarà si les Federacions Esportives compleixen la normativa vigent en relació a la formació d'entrenadors esportius en període transitori, de conformitat amb la disposició transitòria primera del R.D. 1363/2007, de 24 d'octubre

Les formacions en matèria esportiva en període transitori es regulen a través de  l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Així, estan en Període Transitori TOTES les modalitats esportives EXCEPTE Atletisme, Bàsquet, Busseig Esportiu, Handbol, Esports de Muntanya i Escalada, Esports d'Hivern, Espeleologia, Esgrima, Futbol, Futbol Sala, Hipica, Judo, Piragüisme, Salvament i Socorrisme i Vela.

Existeix un sistema de reconeixement entre els diplomes o certificats d'entrenadors expedits per les federacions esportives corresponents i la formació en període transitori autoritzada per la Direcció General d'Esport, amb els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior que es van implantant.

cursos pròximes

Ves enrere Entrenador esportiu de Gimnástica Rítmica (a) - Nivell II - València 2022

Entrenador esportiu de Gimnástica Rítmica (a) - Nivell II - València 2022

Entrenador esportiu de Gimnástica Rítmica (a) - Nivell II - València 2022
 • Per a més informació dirigir-se a

  Fed. Gimnàstica CV
  • Horaris i dies d'atenció: Dilluns a Divendres: 10 a 14 h - Dilluns i Dimecres: 16 a 18.30 h - Dimarts i Dijous: 16 a 19h
  • Direcció: Carrer Doctor Zamenhoff, 45 bis
  • CP: 46008
  • Localitat: València
  • Telèfon: 963 462 082
  • Fax: 963 489 698
  • Web: https://fgcv.es/
  • E-mail: fgcv@fgcv.es

 • Places convocades

  30

 • Prova d'accés

  No requereix. Se sol·licita certificat o diploma del títol d'entrenador de Gimnàstica Rítmica de Nivell 1 en període transitori. Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.

 • Bloc específic

  Dates: des del 4.07 al 5.08.2022
  Convocatòria Ordinària: en finalitzar de cursar cada assignatura dins del període lectiu.
  Convocatòria Extraordinària: 03.09.2022

  Més informació e inscripcions

  S'imparteix un percentatge dels continguts en línia a través d'Aula Virtual combinant diverses classes teòriques i pràctiques en les àrees que s'imparteixen de manera semipresencial o a distància.

 • Bloc comú

  Basat en Aula Virtual (per internet), des de l'1 de setembre al 17 de novembre de 2022.
  En combinar docència presencial amb aula virtual és imprescindible que l'alumne dispose almenys d'un ordinador amb accés a internet i un compte de correu electrònic amb els quals poder connectar-se al curs i contactar amb els professors.

  Data inici: dijous, 1 de setembre, 2022.
  Classe presencial: es realitzaran dues classes presencials avaluables, totes dues en horari de matí i vesprada, els dies:
  • (1) Inicial: dissabte, 1 d'octubre de 2022.
  • (2) Final: dissabte, 12 de novembre de 2022.
   

  Convocatòria ordinària: dissabte, 19 de novembre, 2022
  Convocatòria extraordinària: divendres, 16 de desembre, 2022
  Lloc examen:
  Facultat de Ciències de l'Activitat Fisica i l'Esport (F.C.A.F.E.)
  Universitat de València - Campus Blasco Ibáñez
  Carrer Gascó Oliag, 3 - València

 • Període de pràctiques

  • 200 hores. Es disposa d'un màxim 12 mesos per a la seua realització una vegada superat el bloc específic. Període establit entre el 6/08/2022 i 6/08/2023.
  • Quan no es presente la documentació del període de pràctiques en la Federació Esportiva en el termini establit l'alumne serà qualificat com No Apte.

cursos realitzades

Entrenador de Patinatge Artístic i Dansa - Nivell III - València 2020

Curs de Període Transitori convocat per la FPCV a celebrar a València. Periode d'inscripció: fins al 30 de MAIG.

Entrenador de Rugbi - Nivell I - València 2021

Curs de Període Transitori convocat per la FRCV a celebrar a València. Periode d'inscripció: fins al 20 de JUNY. Prova d'accés: 26 de JUNY a les 11.00 h.

Entrenador de Patinatge Artístic i Dansa - Nivell I - València 2021

Curs de Període Transitori convocat per la FPCV a celebrar a València. Periode d'inscripció: fins al 12 de JUNY.