Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Proves específiques

Per a l'accés a qualsevol dels cicles d'ensenyament esportiu s'haurà de superar una prova específica de TIPUS PRÀCTIC sobre la modalitat triada, organitzada i controlada per les Administracions educatives, o acreditar un mèrit esportiu en què es demostren les condicions necessàries per a cursar amb aprofitament i seguretat les ensenyances corresponents.

La prova específica de tipus pràctic es troba descrita en cadascun dels Reials Decrets de cada modalitat esportiva.

Proves específiques en la Comunitat Valenciana

  • ÚLTIMA convocatòria publicada de Proves d'Accés Específiques:

Resolució de 6 de maig de 2020, (DOGV núm. 8809 de 12.5.2020) de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió, la matriculació, i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.