Accés a l'aula virtual

T'interessa

Te interesa

Portals

Titulacions per modalitat esportiva

Titulacions per modalitat esportiva

Títols de Tècnic Esportiu

Hi ha titulació de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà i Tècnic Esportiu de Grau Superior en:

 • Atletisme.
 • Bàsquet.
 • Busseig Esportiu (només Grau Mitjà).
 • Handbol.
 • Esports de Muntanya i Escalada.
 • Esports d'Hivern.
 • Esgrima.
 • Espeleologia (només Grau Mitjà).
 • Futbol i Futbol Sala.
 • Hípica.
 • Judo i Defensa Personal.
 • Piragüisme.
 • Salvament i Socorrisme.
 • Vela.

Conèixer més: modalitats i tìtols establits amb detall.

Títols de tècnic esportiu implantats actualment en centres públics de la Comunitat Valenciana

Les modalitats esportives que s'imparteixen a la Comunitat Valenciana són:

La competència per a la implantació i desenvolupament d'estes ensenyances correspondrà en exclusiva a l'administració educativa: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Informació: Servei d'Ensenyaments de Règim Especial - sere@gva.es / 961.923.327 - 961.923.321

SEU ADMINISTRATIVA

CIPFP de Xest
Carretera de Madrid, s/n
Telèfon: 962 787 547
46380 - Xest (València)