Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Estructura dels cicles

Estructura dels cicles

Cada cicle s'estructura en blocs de duració variable, constituïts per àrees de coneixement teoricopràctics adequats als diversos camps professionals.

L'estructura dels cicles es regula en el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre per a les modalitats d'Atletisme, Bàsquet, Busseig Esportiu, Esgrima, Espeleologia, Hípica, Judo, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela. En el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre es regula l'estructura dels cicles per a les modalitats de Bàsquet, Handbol, Esports d'Hivern, Esports de Muntanya i Escalada, Futbol i Futbol Sala.

Els ensenyaments esportius de règim especial estan organitzats en mòduls:

  • Mòduls comuns d'ensenyament esportiu: constituïts per la formació associada a les competències professionals que suporten els processos de "iniciació esportiva", "tecnificació esportiva" i "alt rendiment", independentment de la modalitat o especialitat esportiva, així com aquells objectius propis dels ensenyaments esportius.

  • Mòduls específics d'ensenyament esportiu: constituïts per la formació directament referida, entre d'altres, a aspectes tècnics, organitzatius o metodològics de la pròpia modalitat o especialitat esportiva.

  • Mòdul de formació pràctica: constituït per la part de formació associada a les competències, que és necessari completar en l'entorn esportiu i professional real.

  • Mòdul de projecte final: només en el cicle superior, i que tindrà caràcter integrador dels coneixements adquirits durant el període de formació. S'organitzarà sobre la base de la tutorització individual i col·lectiva. Es presentarà al finalitzar la resta de mòduls comuns i específics d'ensenyament esportiu.

Les modalitats regulades pel Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, presenten a més un bloc complementari, constituït per mòduls de continguts relacionats amb la tecnologia i les variacions de la demanda social en eixes modalitats esportives.