Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Requisits

Requisits

Requisits per nivells

Grau Mitjà - Cicle inicial (Nivell I)
Generals Específics
 • Superar la prova específica d'accés i/o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (només en determinades especialitats).
Grau Mitjà (Nivell II)
Generals Específics
 • Superació dels ensenyaments del Nivell I de la mateixa modalitat o especialitat esportiva.
-
Grau Superior (Nivell III)
Generals Específics
 • Títol de Batxiller o titulació equivalent a efectes acadèmics.
 • Tindre el títol de tècnic/a esportiu de Grau Mitjà de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
 • Superar la prova específica i/o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (només en determinades especialitats).

Col·lectius exempts

Per a l'accés a qualsevol dels nivells de qualsevol modalitat o especialitat esportiva, estaran exempts dels requisits específics per a l'accés els que acrediten en la modalitat o especialitat esportiva de què es tracte:

 1. La condició d'esportista d'Alt Nivell.

 2. La condició d'esportista d'elit Alta Competició de la Comunitat Valenciana.

 3. La condició d'esportista integrant de la selecció espanyola en qualsevol de les categories.

 4. En les modalitats de futbol i futbol sala, els jugadors i jugadores que, en el termini dels últims dos anys, hagen pertangut almenys una temporada a la plantilla d'un equip que en la mateixa haguera pres part en alguna competició de categoria nacional. Tal condició s'acreditarà per mitjà de certificat expedit per la Reial Federació Espanyola de Futbol.

 5. En les modalitats d'esports de muntanya i escalada, per a l'especialitat d'Alta Muntanya haver format part, almenys una vegada en els últims dos anys, de l'Equip de Jóvens Alpinistes, condició acreditada per mitjà de certificat expedit per la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada; per a les especialitats d'Escalada i Esquí de Muntanya, respectivament, haver sigut classificat entre els 10 primers, almenys una vegada en els dos últims anys, en l'especialitat d'escalada o esquí de muntanya de les categories senior del Campionat d'Espanya Absolut. Estes condicions hauran de ser acreditades per mitjà de certificat expedit per la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada.

 6. En la modalitat d'atletisme, haver sigut classificat entre els huit primers, almenys una vegada en els últims dos anys, en qualsevol especialitat o prova de la categoria absoluta del Campionat d'Espanya. Esta condició haurà de ser acreditada per mitjà de certificat expedit per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme.

 7. En la modalitat de basquetbol, els jugadors i jugadores que, en el termini dels dos últims anys, hagen pertangut almenys una temporada a la plantilla d'un equip que en la mateixa haguera pres part en alguna competició de la Lliga de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Lliga Espanyola de Bàsquet (LEB) o Lliga Femenina de Bàsquet (LFB). Tal condició s'acreditarà per mitjà de certificat expedit per la Federació Espanyola de Bàsquet.

 8. En la modalitat de handbol, els jugadors i jugadores que, en el termini dels dos últims anys, hagen pertangut almenys una temporada a la plantilla d'un equip que en la mateixa haguera pres part en la Lliga de l'Associació de Handbol (ASOBAL), la Lliga de Divisió d'Honor B o la Lliga de Divisió d'Honor Femenina. Tal condició s'acreditarà per mitjà de certificat expedit per la Reial Federació Espanyola de Handbol.

Accés d'alumnes amb una titulació acadèmica d'un altre país

 • Tots aquells alumnes que posseïsquen una titulació acadèmica corresponent a un altre país, hauran de sol·licitar prèviament l'homologació o convalidació al sistema educatiu espanyol dels estudis que acrediten.

 • Per a això han de dirigir-se al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports a la Subdirecció de Títols i Reconeixements de Qualificacions.

 • També a través del Centre NARIC Espanya, es pot obtindre informació sobre l'estat d'un procés d'homologació, equivalència, reconeixement o acreditació.
 • A la Comunitat Valenciana l'oficina d'atenció al públic es troba a les Delegacions i Subdelegacions del Govern (Àrea d'Alta Inspecció d'Educació) i allí poden arreplegar-se els impresos i presentar la corresponent sol·licitud.

Seus a la Comunitat Valenciana:

 • ALACANT: Subdelegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)

      Avinguda Federico Soto, 11 (03071 - Alacant) - correu@: educacion.alicante@correo.gob.es

      Plaça de María Agustina, 6 (12071 - Castelló)

 • VALÈNCIA: Delegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)

      Carrer Joaquín Ballester, 39 (46009 - València) - correu@: educacion.valencia@correo.gob.es