Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Modalitats esportives amb ensenyaments i títols establits

Modalitats esportives amb ensenyaments i títols establits

Actualment, existeixen els Títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i implantades els ensenyaments corresponents a Atletisme, Bàsquet, Busseig Esportiu (només Grau Mitjà), Esgrima, Espeleologia (només Grau Mitjà), Esports d'Hivern, Esports de Muntanya i Escalada, Futbol, Futbol Sala, Handbol, Hipica, Judo i Defensa Personal, Piragüisme, Salvament i Socorrisme i Vela.

Pots consultar amb detall la seua estructura i càrrega horària en les següents adreces:

Atletisme

Grau mitjàmés informació

 • RD 427/2023, de 6 de juny pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Atletisme i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Orde EFD/322/2024, de 8 d'abril, per la qual s'establix el currículum dels cicles inicial i final de grau mig corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Atletisme.

Grau superiormés informació

 • RD 668/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/1210/2014, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Atletisme

Bàsquet

Grau mitjàmés informació

 • RD 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Bàsquet i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Bàsquet i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/481/2017, de 24 de maig, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Bàsquet

Grau superiormés informació

 • RD 982/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/482/2017, de 24 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet

Busseig Esportiu

Grau mitjàmés informació

 • RD 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre EDU/2450/2011, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de Grau Mitjà corresponents al títol de Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom
 • RD 567/2020, de 16 de juny. Modificació de determinats aspectes dels títols de Busseig Esportiu, Espeleologia, Hipica, Muntanya i Escalada i Vela

Esgrima

Grau mitjà: més informació

 • RD 911/2012, de 8 de juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Esgrima i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/2076/2014, de 4 de novembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Esgrima

Grau superior: més informació

 • RD 912/2012, de 8 de juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Esgrima i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/2077/2014, de 4 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Esgrima
 • RD 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, conforme a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Espeleologia

Grau mitjàmés informació

 • RD 64/2010, de 29 de gener, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Espeleologia i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 64/2010, de 29 de gener, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Espeleologia i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre EDU/994/2011, de 8 d'abril, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà, corresponents al títol de Tècnic Esportiu en Espeleologia
 • RD 567/2020, de 16 de juny. Modificació de determinats aspectes dels títols de Busseig Esportiu, Espeleologia, Hipica, Muntanya i Escalada i Vela

Esports d'Hivern

Grau mitjà: més informació T.E. en Esquí Alpí - T.E. en Esquí de Fons - T.E. en Snowboard

 • RD 319/2000, de 3 de març, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu per als Esports d'Hivern, s'aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments

Grau superior: més informació T.E.S. en Esquí Alpí - T.E.S. en Esquí de Fons - T.E.S. en Snowboard

 • RD 319/2000, de 3 de març, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior per als Esports d'Hivern, s'aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments
 • Ordre ECI/3121/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen equivalències entre els títols de Tècnic Militar en Mitja Muntanya i de Tècnic Militar en Esquí de Fons, pels corresponents títols de Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya i Tècnic Esportiu en Esquí de Fons, relatius als ensenyaments esportius de règim especial

Esports de Muntanya i Escalada

Grau mitjà: més informació T.E. en Barrancs - T.E. en Escalada - T.E. en Mitja Muntanya

 • RD 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d'accés
 • RD 567/2020, de 16 de juny. Modificació de determinats aspectes dels títols de Busseig Esportiu, Espeleologia, Hipica, Muntanya i Escalada i Vela
 • Ordre EFP/574/2021, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mig corresponent als títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya

Grau superior: més informació T.E.S. en Alta Muntanya - T.E.S. en Escalada

 • RD 701/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya i Tècnic Esportiu Superior en Escalada i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 701/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya i Tècnic Esportiu Superior en Escalada i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d'accés
 • Ordre EFP/573/2021, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de grau superior corresponent als títols de Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya i Tècnic Esportiu Superior en Escalada

Futbol i Futbol Sala

Grau mitjà: més informació T.E. Futbol - T.E. Futbol Sala

 • RD 320/2000, de 23 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Futbol i Futbol Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments
 • Ordre ECD/2023/2002, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen, per a l'àmbit territorial de competència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, els currículums i les proves i requisits d'accés, corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior, de les especialitats de futbol i futbol sala

Grau superior: més informació T.E.S. Futbol - T.E.S. Futbol Sala

Handbol

Grau mitjàmés informació

 • RD 900/2021, de 19 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Handbol i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Ordre EFP/169/2023, de 21 de febrer, pel qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mig corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Handbol

Grau superiormés informació

 • RD 901/2021, de 19 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Handbol y es fixen el seu currículum bàsic i els requisits de accés
 • Ordre EFP/170/2023, de 21 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Handbol
 • Correcció d'errors de l'Ordre EFP/170/2023, de 21 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Handbol

Hípica

Grau mitjà: més informació T.E. en les disciplines de hípicas de salt, domatge i concurs complet - T.E. en les disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre

 • RD 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en les disciplines hípicas de salt, domatge i concurs complet i Tècnic Esportiu en les disciplines hípicas de resistència, orientació i turisme eqüestre, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en les disciplines hípicas de salt, domatge i concurs complet i Tècnic Esportiu en les disciplines hípicas de resistència, orientació i turisme eqüestre, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/2406/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent als títols de Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípicas de Salt, Domatge i Concurs Complet i Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípicas de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre
 • RD 567/2020, de 16 de juny. Modificació de determinats aspectes dels títols de Busseig Esportiu, Espeleologia, Hipica, Muntanya i Escalada i Vela

Grau superiormés informació

 • RD 934/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en hípica i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 934/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en hípica, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/2408/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de Tècnic Esportiu Superior en Hípica
 • RD 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, conforme a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Judo i defensa personal

Grau mitjàmés informació

 • RD 706/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Judo i Defensa Personal i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/351/2014, de 5 de març, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic Esportiu en Judo i Defensa Personal

Grau superiormés informació

 • RD 705/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • RD 1145/2012. Aquest RD, en la seua Disposició final primera modifica la durada total del cicle de grau superior en judo i defensa personal
 • Ordre ECD/352/2014, de 5 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Judo i Defensa Personal
 • RD 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, conforme a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Piragüisme

Grau mitjà: més informació T.E. d'Aigües Braves - T.E. d'Aigües Tranquil·les - T.E. Recreatiu Guia en Aigües Braves

 • RD 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves, Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, i Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves, i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/338/2018, de 26 de març, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i finals de grau mitjà corresponents als títols de Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves, Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, i Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves

Grau superior: més informació T.E.S. d'Aigües Braves - T.E.S. d'Aigües Tranquil·les

 • RD 983/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Braves, i Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/337/2018, de 26 de març, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de grau superior corresponents als títols de Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Braves, i Tècnic Esportiu Superior en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les

Salvament i Socorrisme

Grau mitjàmés informació

 • RD 878/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/2407/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents al títol de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme

Grau superiormés informació

 • RD 879/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre ECD/2409/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme
 • RD 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, conforme a l'Espai Europeu d'Educació Superior

Vela

Grau mitjà: més informació - T.E. en Vela amb Aparell Fix - T.E. en Vela amb Aparell Lliure

 • RD 935/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix i Tècnic Esportiu en vela amb aparell lliure, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 935/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix i Tècnic Esportiu en vela amb aparell lliure, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre EDU/2449/2011, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de Grau Mitjà corresponents als títols de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix i Tècnic Esportiu en vela amb aparell lliure
 • RD 567/2020, de 16 de juny. Modificació de determinats aspectes dels títols de Busseig Esportiu, Espeleologia, Hipica, Muntanya i Escalada i Vela

Grau superior: més informació - T.E.S. en Vela amb Aparell Fix - T.E.S. en Vela amb Aparell Lliure

 • RD 936/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix i Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell lliure, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Correcció d'errors del RD 936/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix i Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell lliure, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés
 • Ordre EDU/2448/2011, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de Grau Superior corresponents als títols de Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix i Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell lliure
 • RD 94/2014, de 14 de febrer, pel qual s'adapten determinats títols de tècnic esportiu superior, quant a la distribució horària i de crèdits ECTS dels mòduls, conforme a l'Espai Europeu d'Educació Superior