Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Escola de l'Esport

Escola de l'Esport

Normativa publicada

  • DOGV de 7 de març de 2022
    RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de formació fermanent 2022 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors i entrenadores, tècnics i tècniques esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.