Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Reconeixement de Formacions Esportives anteriors a 1999

Reconeixement de Formacions Esportives anteriors a 1999

Normativa publicada

 • Activitats Subaqüàtiques / BOE de 5 d'abril de 2011

  Resolució de 7 de març de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives impartides per la Federació Espanyola d'Activitats Subaqüàtiques amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Atletisme / BOE de 3 de gener de 2005

  Resolució de 29 de novembre de 2004, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives impartides per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme i per les Federacions esportives autonòmiques de la citada modalitat, així com per l'Escola Catalana de l'Esport, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Bàsquet / BOE de 6 de desembre de 2005

  Resolució de 15 de novembre de 2005, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives impartides per la Reial Federació Espanyola de Bàsquet i per les Federacions esportives autonòmiques de la citada modalitat, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Esgrima / BOE de 23 de novembre de 2012

  Resolució de 7 de novembre de 2012, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives impartides per la Reial Federació Espanyola d'Esgrima i per les Federacions autonòmiques amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Espeleologia / BOE de 5 de juliol de 2010

  Resolució de 23 de juny de 2010, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix la disposició addicional cinquena del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, a determinades formacions esportives impartides per la Federació espanyola d'espeleologia i per les Federacions esportives autonòmiques de la citada modalitat, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Esports d'Hivern / BOE de 15 de març de 2004

  Resolució de 9 de febrer de 2004, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives impartides per la, Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern i per les Federacions esportives autonòmiques de la citada modalitat, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Futbol / BOE de 30 de maig de 2002

  Resolució de 10 d'abril de 2002, del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives impartides per la Reial Federació Espanyola de Futbol i per les Federacions esportives autonòmiques de la citada modalitat, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Futbol Sala / BOE de 30 de maig de 2002

  Resolució de 24 d'abril de 2002, del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives de la especialitat de futbol sala, impartides per la Federació Espanyola de Futbol Sala i per les Federacions autonòmiques de Futbol Sala, entre el 4 de febrer de 1986 i el 15 de febrer de 1993.

 • Futbol Sala / BOE de 19 de març de 2008

  Resolució de 5 de març de 2008, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, a determinats diplomes i certificats d'entrenadors de futbol sala expedits per diferents federacions autonòmiques de futbol sala.

 • Futbol Sala / BOE de 4 d'abril de 2008

  Resolució de 27 de març de 2008, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es corregeixen errors de la de 5 de març de 2007, per la qual s'atorga el reconeixement previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, a determinats diplomes i certificats d'entrenadors de futbol sala expedits per diferents federacions autonòmiques de futbol sala.

 • Handbol / BOE de 10 de gener de 2005

  Resolució de 3 de desembre de 2004, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives impartides per la, Reial Federació Espanyola d'Handbol i per les Federacions esportives autonòmiques de la citada modalitat, així com per l'Escola Catalana de l'Esport, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Hipica / BOE de 25 d'abril de 2011

  Resolució de 7 d'abril de 2011, del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives de hipica impartides per la Reial Federació Espanyola de Hipica i les Federacions Territorials, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Hipica militar / BOE de 22 de juny de 2011

  Resolució de 31 de maig de 2011, del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions impartides per la Direcció general de Reclutament i Ensenyament Militar del Ministeri de Defensa amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Judo / BOE de 24 de febrer de 2012

  Resolució de 3 de febrer de 2002, del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives de judo impartides per la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports Associats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Muntanya i Escalada / BOE de 5 d'agost de 2002

  Resolució de 5 de maig de 2002, del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement al que es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, a determinades formacions esportives impartides en les especialitats dels esports de muntanya i escalada amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Muntanya i Escalada - Guàrdia Civil / BOE de 26 de febrer de 2009

  Resolució de 10 de febrer de 2009, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement de les formacions d'esports de muntanya i escalada promogudes per la Direcció general de la Guàrdia Civil, als efectes que procedisca d'homologació, convalidació i equivalència amb els ensenyaments esportius de règim especial previstos en la disposició addicional setena del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 • Piragüisme / BOE de 31 de març de 2016

  Resolució de 11 de març de 2016, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives de piragüisme impartides per la Reial Federació Espanyola de Piragüisme i les Federacions autonòmiques de piragüisme amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Salvament i Socorrisme / BOE de 26 de gener de 2012 

  Resolució de 29 de desembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives de salvament i socorrisme impartides per la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.

 • Vela / BOE de 5 d'abril de 2011

  Resolució de 7 de març de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'atorga el reconeixement a determinades formacions esportives impartides per la Reial Federació Espanyola de Vela amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre de 5 de juliol de 1999.