Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Homologació, convalidació i equivalència de les formacions d'entrenadors

Homologació, convalidació i equivalència de les formacions d'entrenadors

Normativa publicada

 • BOE de 12 de agosto de 1999

  Ordre de 30 de juliol de 1999 per la qual es regula el procediment per al reconeixement de les formacions d'entrenadors esportius a les quals es refereixen l'article 42 i la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

 • BOE de 6 de febrero de 2004

  Ordre ECD/189/2004, de 21 de gener, per la qual es regula el procediment de tramitació dels expedients d'homologació, convalidació i equivalència a efectes professionals, de les formacions d'entrenadors esportius, pels ensenyaments esportius de règim especial, a l'efecte del previst en l'article 42 del Reial Decret 1913/1997 de 19 de desembre.

 • BOE de 9 de marzo de 2004

  Resolució de 10 de febrer de 2004, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es fan públics els criteris aprovats per la Comissió creada per Ordre de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de futbol sala, reconegudes per Resolució del Consell Superior d'Esports, de 24 d'abril de 2002.

 • BOE de 1 de abril de 2004

  Resolució de 23 de febrer de 2004 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, por la qual es fan públics els criteris aprovats per la Comissió creada per Ordre de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors d'esports de muntanya i escalada, reconegudes per Resolució del Consell Superior d'Esports, de 5 de maig de 2002.

 • BOE de 20 de julio de 2004

  Resolució de 28 de juny de 2004, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es fan públics els criteris aprovats per la Comissió creada per Ordre de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors d'esports d'hivern, reconegudes per Resolució de 9 de febrer de 2004, del Consell Superior d'Esports.

 • BOE de 8 de octubre de 2004

  Ordre ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinades ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius establides por el Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre.

 • BOE de 15 de octubre de 2004

  Ordre ECI/3341/2004, de 8 d'octubre, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinades ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius, establides por el Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre.

 • BOE de 9 de diciembre de 2005

  Ordre ECI/3830/2005, de 18 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinades ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius, establides pel Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, així com l'Ordre ECI/3441/2004 de 8 d'octubre.

 • BOE de 18 de julio de 2006

  Resolució de 3 de juliol de 2006, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es fan públics els criteris aprovats per la Comissió creada per Ordre de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors d'atletisme, bàsquet i handbol.