Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Què és el període transitori

Què és el període transitori

Les modalitats esportives en les quals encara nos'ha publicat el Reial decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu, es troben en un procés de transició (Període Transitori).

Aquestes formacions esportives tradicionalment es vénen promovent entre les Federacions Esportives i les Comunitats Autònomes. El reconeixement per aquestes últimes, es realitzarà si les Federacions Esportives compleixen la normativa en relació a la formación d'entrenadors esportius en Període Transitori, de conformitat amb la disposició transitoria primera del R. D. 1363/2007, de 24 d'octubre.

Aquelles modalitats esportives en les quals ja s'ha creat el títol de Tècnic Esportiu de grau mitjà i/o grau superior pertanyen als Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

Fin a la implantació completa dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial a la Comunitat Valenciana, la Direcció General d'Esport, junto al costat de les Federacions Esportives, posa en funcionament les formacions en matèria esportiva en Període Transitori, regulades a través de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer.