Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Visió general de la formació

Visió general de la formació

La formació d'entrenadors continua en un procés de canvi. S'establixen dues modalitats amb relació a les formacions d'entrenadors i tècnics esportius.

1. Modalitats esportives que realitzen formacions d'entrenadors en Període Transitori (PT). Es realitzen en col·laboració amb les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana.

2. Modalitats esportives que són Ensenyaments Esportius de Règim Especial.