Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

novetats

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA - projecte d'Ordre formacions esportives

INFORMACIÓ PÚBLICA - projecte d'Ordre formacions esportives

INFORMACIÓ PÚBLICA del projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments relatius a les formacions esportives que pretenguen impartir les federacions esportives en la Comunitat Valenciana.

S'obri un termini d'informació pública per un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'ANUNCI en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9542, 27.02.2023), d'acord amb l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i procediment per a l'elaboració de projectes normatius de la Generalitat. El text de l'esborrany de l'ordre en tramitació està disponible.

  • Les al·legacions, suggeriments o observacions realitzades per persones o entitats considerades interessades s'han de dirigir a la següent adreça electrònica al següent correu electrònic: elite_dgd@gva.es, en el termini de 15 dies, fins al 20 de març de 2023.

Veure altres novetats