Acceso al aula virtual

Te interesa

Te interesa

Portales

novedades

Atrás Se reducen los importes de las tasas de formación deportiva para hacer frente al impacto de la inflación

Se reducen los importes de las tasas de formación deportiva para hacer frente al impacto de la inflación

El Consell ha aprovat el decret llei per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació.

Aquesta norma regula, entre altres, una bonificació del 10% aplicable sobre la totalitat de les taxes i preus públics gestionats per l'Administració del Consell i els seus organismes autònoms.

Per tant, la taxa pública en els cursos d'entrenadors esportius quedarà establida per al Nivell I en 60,89 €, per a el Nivell II en 88,41 € i en el Nivell III en 99,27 €. Aquest decret estarà en vigor des del 2 de maig (data en què entrarà en vigor la norma) i el 31 de desembre de 2022.

Documentació relacionada:

  • DOGV núm. 9327 de 28.4.2022

Ver otras novedades