Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Triatló: cursos realitzats

Ves enrere Entrenador de Triatló - Nivell III - Alacant 2023

Entrenador de Triatló - Nivell III - Alacant 2023

Entrenador de Triatló - Nivell III - Alacant 2023
 • Per a més informació dirigir-se a

  Fed. Triatló CV
  • Horaris i dies d'atenció: Dilluns a dijous: 9 a 15 i de 16 a 18 h - divendres: 9 a 15 h
  • Direcció: Carrer Aviació, 15
  • CP: 46940
  • Localitat: Manises (València)
  • Telèfon: 963 462 649
  • Web: http://www.triatlocv.org/
  • E-mail: info@triatlocv.org

 • Places convocades

  30

 • Prova d'accés

  No requereix. Se sol·licita certificat o diploma del títol d'entrenador de Triatló de Nivell 2 en període transitori. Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.

 • Bloc específic

  Dates: des del 28.01 al 3.12.2023
  Convocatòria Ordinària: 16.12.2023
  Convocatòria Extraordinària: 27.01.2024

  Més informació i inscripcions

  S'imparteix un percentatge dels continguts en línia a través d'Aula Virtual combinant diverses classes teòriques i pràctiques en les àrees que s'imparteixen de manera semipresencial o presencial.

 • Bloc comú

  Basat en Aula Virtual (per internet), des del 4 de setembre al 15 de novembre de 2023.
  En combinar docència presencial amb aula virtual és imprescindible que l'alumne dispose almenys d'un ordinador amb accés a internet i un compte de correu electrònic amb els quals poder connectar-se al curs i contactar amb els professors.

  Data inici: dilluns, 4 de setembre, 2023.
  Classe presencial: es realitzaran dues classes presencials avaluables, totes dues en horari de matí i vesprada, els dies:
  • (1) Inicial: dissabte, 30 de setembre de 2023.
  • (2) Final: dissabte, 11 de novembre de 2023.

   

  Convocatòria ordinària: dissabte, 18 de novembre, 2023
  Convocatòria extraordinària: divendres, 15 de desembre, 2023

  Lloc examen:
  Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
  Universitat de València - Campus Blasco Ibáñez
  C/ Gascó Oliag, 3 - València

 • Període de pràctiques

  • 200 hores. Es disposa d'un màxim 12 mesos per a la seua realització una vegada superat el bloc específic. Període establit entre el 19/11/2023 i 19/11/2024.
  • Quan no es presente la documentació del període de pràctiques en la Federació Esportiva en el termini establit l'alumne serà qualificat com No Apte.