Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

novetats

Ves enrere La nova Llei de l'Esport a debat

La nova Llei de l'Esport a debat

Sessió presencial i streaming - Màster en Dret Esportiu

L'1 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport (LD). Segons la seua exposició de motius, l'objectiu d'aquesta norma és adaptar la normativa vigent a la realitat socioeconòmica actual i futura de l'esport en tots els seus àmbits (l'esportiu en sentit estricte i les seues diferents fórmules, econòmic, laboral, turístic, comunicatiu, educatiu, sanitari, social i internacional).

La publicació la nova Llei de l'esport estatal ha suposat un profund canvi en el conjunt de les relacions esportives i la seua incidència està, en gran manera, pendent d'un conjunt de desenvolupaments reglamentaris i de la normativa interna. Aquestes transformacions tenen com a element comú el que afecten el conjunt dels actors i, senyaladament, a l'estructura federativa configurada sobre la base de la integració de les federacions autonòmiques, sotmeses, al seu torn, a una legislació autonòmica que pot no ser conforme o totalment assumida per aquesta.

Aquest marc relacional es configura com un element de màxima importància de cara a una anàlisi conjunta i integrada de les normatives estatal i autonòmiques i per als operadors jurídics que poden estar sotmesos a totes dues regulacions.

D'altra banda, la nova Llei de l'Esport incorpora una sèrie de mesures per a promoure la igualtat de retribucions i premis entre les dones i homes que practiquen l'esport a nivell professional, però que tenen distingisc abast en relació amb cadascun dels diferents operadors jurídics (federacions esportives nacionals, lligues professionals i clubs o entitats esportives). A més, la normativa legal que regula els plans d'igualtat, registres salarials i auditories retributius resulta aplicable en totes les empreses, incloses les federacions esportives, les lligues professionals i els clubs o entitats esportives que tinguen treballadors al seu servei, subjectes a una relació laboral ordinària o especial d'esportistes professionals.

Addicionalment, existeixen elements que estan a cavall entre dues regulacions com l'ordenació de la seguretat social, de la salut o la planificació general de l'activitat esportiva.

  • Data: dimecres, 4 d'octubre de 2023 - 9:00 h.
  • Lloc de celebració: saló de Graus de la Facultat de Dret - Universitat de València (Avinguda dels Tarongers, s/n).
  • Accés lliure.


Presentació:

  • Juan Antonio Altés Tarrega - Professor Titular de Dret del Treball i Director del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València.


Ponents:

  • 9:00 h - Dra. Remedios Roqueta Buj - "La igualtat i no discriminació per raó de sexe en l'esport professional: plans d'igualtat, registres salarials i auditories retributives" - Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Codirectora i professora del Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu. Universitat de València. Vocal del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
  • 10:00 h - Dra. Celia Fernández Prats - "La Seguretat Social dels esportistes professionals: novetats i aspectes problemàtics" - PDI-Contractada Doctora de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Vicedegana de la Facultat de Ciències Socials. Professora del Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu. Universitat de València.
  • 11:00 h - Descans.
  • 11:30 h - Dr. Alberto Palomar Olmeda - "Elements generals per a una política esportiva integrada després de la Llei de l'Esport de 2022" - Professor Titular (Acred.) de Dret Administratiu. Magistrat del contenciós-administratiu (EV). Advocat. Soci-Broseta Advocats. Codirector i professor del Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu de la Universitat de València.
  • 12:30 h - Dr. Ramón Terol Gómez - "Règim sancionador i disciplinari esportiu. El model de la nova Llei de l'Esport" - Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat d'Alacant. Professor del Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu de la Universitat de València.
  • 13:30 h - D. José Rodríguez García - "La repercussió del cas Caster Semenya en el futur de l'arbitratge esportiu" - Advocat especialista en Dret Esportiu en RyC Advocats. Professor del Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu de la Universitat de València.

Veure altres novetats