Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

novetats

Ves enrere Convocades proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional 2022

Convocades proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional 2022 

S'ha publicat en el DOGV la convocatòria de proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

És possible accedir als cursos d'entrenador esportiu (Període Transitori) sense tindre el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat, sempre que l'aspirant tinga complits els 17 anys per al cas del grau mitjà, i els 19 anys per al grau superior i se supere la prova d'accés, segons el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Període d'inscripció: 22 al 31 de març - Centres Docents Públics especificats en la convocatòria.

Informació: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Servei d'Ensenyaments de Règim Especial - sere@gva.es

Documents relacionats:

DOGV de 4 de febrer

Veure altres novetats