Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Biblioteca

Biblioteca

Publicacions - Direcció General d'Esport

Esport, inclusió i diversitat LGTBI:

Guia "esport, inclusió i diversitat LGTBI" - Juny 2023

Guide "sport, inclusion and LGTBI diversity" - June 2023

Dona i esport:

Guia per a el "disseny de plans d'igualtat en clubs i federacions esportives" - Desembre 2022